Veľkonočná psina 2017

Keď je psina na cvičáku, asi bude Veľkonočná psina, nie príliš vážne braná súťaž, ktorej sa zúčastnili
najmä frekventanti základného výcviku C.C.E.S. Zábava a samozrejme ani vajcia nechýbali.