Výcvikové kurzy

Trojmesačný (oboznamovací) kurz

Kurz je zameraný na oboznámenie psovoda – vlastníka psa a psa so základnými zručnosťami nutnými na správne zaobchádzanie so psom, oboznámenie so základnými cvikmi poslušnosti a obratnosti u psov (privolanie, chôdza pri nohe, obraty, oboznámenie sa s prekonávaním prekážok).

Šesťmesačný (základný) kurz

Počas tohto kurzu sa psovod a pes učia všetky základné zručnosti potrebné na zvládnutie správneho ovládania psa, počas kurzu sa má pes naučiť správne reagovať na všetky základné povely psovoda (privolanie, správne prisadnutie na povel „k nohe“, chôdzu pri nohe, obraty, prekonávanie prekážok), pes súčasne prechádza procesom socializácie, pretože výcvik sa vedie v skupine s ostatnými psami, aby bol pes ovládateľný v situáciách v každodennom živote a v kontakte s cudzími psami aj ľuďmi. Po absolvovaní tohto kurzu sa psovodovi vystavuje potvrdenie o absolvovaní základného výcviku psa, ktoré je dokladom na zníženie dane za psa.

Ročný (špecializujúci) kurz

Dvanásťmesačný výcvik, ktorý zahŕňa oboznamovací aj základný výcvik. Cieľom tohto kurzu je technicky čisté zvládnutie všetkých cvikov, osobitný dôraz sa začína venovať cvikom, ktoré sú charakteristické pre výcvik služobných a poľovných psov, ako napríklad dlhodobé odloženie, štekanie na povel, aport, zvládnutie rušivých a stresujúcich situácií. Po absolvovaní ročného kurzu je možné požiadať o prijatie do klubu C.C.E.S. zameraného na výcvik psov pre záchranárske práce.