Prihláška na skúšky

Prihláška na skúšku bude akceptovaná a pokladaná za záväznú len, ak bude
doručená na adresu/e-mail vedúceho skúšky, a bude uhradené štartovné a to do dňa uzávierky, čo je 14 dní pred
termínom konania skúšky. Štartovné je možné uhradiť v hotovosti priamo vedúcemu skúšky, poštovým
peňažným poukazom na adresu vedúceho skúšky, alebo bankovým prevodom na účet vedúceho skúšky. Svojim
podpisom psovod akceptuje a súhlasí s podmienkami špecifikovanými v skúšobnom poriadku, a podmienkami
akceptácie tejto prihlášky vedúcim skúšky.

Prihláška na skúšku [Stiahnuť]