2021 Februárový tréning. Pretrvávajúca korona kríza všetko komplikuje. Aj záchranárske tréningy. Skúsili sme to, dodržali sme proti pandemické opatrenia a trénovali sme.