2021 Integrovaný deň

2021 Integrovaný deň záchrany na Gymnáziu L. Novomeského v Bratislave. Tento rok opäť klub výcviku záchranárskych psov C.C.E.S. pripravil ukážky práce so psami záchranármi pre … čítať ďalej

2021 – Jarné kurzy

Po uvoľnení protiepidemiologických opatrení sa rozbehli aj základné výcvikové kurzy na cvičisku CCES. Kompletnú obrazovú správu nájdete v albume https://www.zonerama.com/CCESBratislava/Album/7330262

2021 Februárový tréning. Pretrvávajúca korona kríza všetko komplikuje. Aj záchranárske tréningy. Skúsili sme to, dodržali sme proti pandemické opatrenia a trénovali sme.