Štvornohí kolegovia

Moje oči sú tvojími očami pri hľadaní v tme.
Moje uši sú tvojími ušami pri načúvaní volaniu o pomoc.
Môj nos je tvojím nosom pri hľadaní stratených a zmiznutých.
A aby ostatní mohli žiť, môj život patrí tebe.

Amy

Benji

Betty

Chilli

Eddy

Lila

Samko

Sara

Taro

Taro

Tipa

Tomy

Tosca

Una

Vivien

Wendy

Xantipa