Obnova výcvikového priestoru CCES

Z času na čas si aj výcvikový priestor vyžiada svoju potrebu údržby. V roku 2017 nám
pomocnú ruku podala spoločnosť dm drogerie markt, s.r.o., ktorá poskytla nie len svojich
zamestnancov, ale aj materiál na obnovu. Touto cestou im ďakujeme.