Kalendár akcií

Plán akcií na rok 2018

Termín Názov akcie Hlavný organizátor Kontakt
24.3.2018 Veľkonočný pretek Karásková 0905 960 649
2.6.2018 MDD Reková 0903 781 412
5.8-12.8.2018 LVT – Šintava Pötheová 0907 858 575
10.8.2018 NSPZT – ZM p.r.s Pötheová 0907 858 575
6.10.2018 NSPZT cvičisko CCES Mandíková 0903 490 401
3.11.2018 Pretek CCES Pötheová 0907 858 575