Cvičisko psov

Cvičisko sa nachádza neďaleko konečnej električiek v Ružinove. Je kompletne oplotené a rozdelené na viacero častí.

Hlavná a najväčšia časť je určená na trénovanie cvikov poslušnosti a obratnosti. Všetky prekážky zodpovedajú aktuálnym skúšobným poriadkom.

Súčasťou cvičiska je aj detský kútik a časť určená pre posedenie a oddych psovodov.