Klubová výstava Švajčiarskych Salašníckych Psov

Pri príležitosti 20. teho výročia založenia Klubu Švajčiarskych Salašníckych psov, sme sa 26.05.2012 zúčastnili programu a pripravili krátku prezentáciu práce zachranárskych psov na klubovej výstave v Plaveckom Štvrtku. Okrem krátkeho rozhovoru na tému výcviku, prišli na rad aj ukážky vyštekania figuranta.