2021 Integrovaný deň

2021 Integrovaný deň záchrany na Gymnáziu L. Novomeského v Bratislave. Tento rok opäť klub výcviku záchranárskych psov C.C.E.S. pripravil ukážky práce so psami záchranármi pre Gymnázium L. Novomeského.