Letný výcvikový tábor Šintava 2018

Skúšky v lete! To obyčajne zaváňa úmorným učením a zanedbanými školskými povinnosťami. Toto leto sa však letné sústredenie klubu C.C.E.S. na Šintave nieslo najmä v znamení letných skúšok. Väčšina nových členov klubu – psovodov absolvovala so svojimi psami skúšky základného minima určeného skúšobným poriadkom záchranárskych tímov pre mladých psov. Skúšky sa realizovali so špecializáciou na prehľadávanie ruiny a lesa, ale všetci účastníci letného výcvikového tábora absolvovali aj nočnú pátraciu akciu. Takmer za asistencie polície, pretože zhruba v rovnakom čase prebehla skutočná akcia policajtov, ktorí zasiahli proti výrobcom a priekupníkom omamných látok sústredených v opustených objektoch na brehu Váhu.