Nasadenie záchranárov pri Váhu 14. -16.10.2022

Naši psovodi CCES sa za podpory grantu TESCO zúčastnili víkendového cvičenia pri Váhu. Cieľom bolo preveriť si
schopnosti pri pátraní po nezvestných osobách v teréne so psom a technikou ako je termokamera, navigácia
a komunikácia prostredníctvom rádiostaníc.
Pátranie bolo v dvoch lokalitách, každá mala rozlohu cca 90 Ha. Začínalo sa denným hľadaním, po cca dvoch
hodinách bol označený figurant psíkom Patt psovoda Lucia Suchánková. To samozrejme nebolo ešte všetko.
Poobedie sa psovodi venovali prednáške a individuálnemu tréningu. Nikto netušil, že čoskoro, v nočných
hodinách príde ďalšia výzva na nočné pátranie po nezletilej osobe. V dosť studených podmienkach aké sme
mali, tot nemá odklad. Osoba bola úspešne dohľadaná a o 3.30 hod. mohli psovodi a štáb zaľahnúť.
Nedeľné ráno nás milo prekvapilo zubatým slniečkom a čiastočným oteplením. Dopoludnie sa využilo na
individuálny tréning a vyhodnotenie akcie. Po dobrom nedeľnom obede sa manschaft pobral domov.
Som potešený prácou a disciplínou našich psovodov. Poďakovanie patrí každému, kto sa zúčastnil a priložil ruku
k dielu, ako aj sympatizantom, ktorí nám pomohli v TESCO projekte obstáť. Verím, že spoločne to dáme aj na
budúci rok.

Ďakujem v.r.v Ján Pöthe CCES