Kynologický pretek traja ružinovský pátrači 2020

Kynologický pretek za podpory MÚ Ružinov a klubu CCES.

Dňa 27. Septembra 2020 na cvičisku CCES.

Do súťaže sa môžu prihlásiť družstvá v zložení:

  • Senior (vek nad 50 rokov)
  • Junior (vek 6-15 rokov)
  • Pes (ktorý niečo vie 🙂 )

Možnosť prihlásenia družstva v deň preteku od 8:00 do 9:00 hod.

Súťažiaci sa budú v rámci preteku presúvať v lokalitách Pošeň a Ostredky.