2019 Jarné záchranárske skúšky

Byl pozdní večer – první máj –
večerní máj – byl lásky čas.
Hrdliččin zval ku lásce hlas,
kde borový zaváněl háj.

Borovicový (borový) háj mohol naozaj voňať, ako píše klasik Mácha, ale víkend 18. a 19. mája bol pre účastníkov skúšok prác záchranárskych psov charakteristický skôr napätím a hlasnými povelmi. Počas dvoch dní absolvovali psi a ich psovodi skúšky záchranárskeho minima vo všetkých troch oblastiach (stopa, plocha, ruina), ako aj prvú vyššiu skúšku z hľadania a záchrany nezvestných osôb v lese a v ruine.