1. pomoc psom

1. pomoc psom s MVDr. Milicou Hrubou.

Nie každé nedeľné dopoludnie je len tréning. Nedeľa 22. mája bola venovaná prvej pomoci psom v prípade zranení. Zlomeniny, tržné, rezné, bodné rany, alergické reakcie, poštípanie hmyzom, aj hadmi, témy, ktoré s nami prebrala MVDr. Milica Hrubá z veterinárnej ambulancie Veterinka v Bratislave.