Skúška vodiaceho psa

Od roku 2009 má naše cvičisko akreditáciu na vykonávanie skúšky vodiaceho psa.

 

Náplň skúšky

 

Cviky

Max. počet bodov

Privolanie psa

5

Radenie psa k nohe

5

Sadni pri nohe

5

Ľahni pri nohe

5

Vstaň pri nohe

5

Podávanie spadnutého predmetu

5

Zahájenie a prerušenie chôdze

5/5

Vyhľadanie, označenie a chôdza po schodoch

5/5

Označenie kraja pred prechodom vozovkou

10

Prevedenie cez vozovku

10

Označenie chodníka

5

Prekážka z prava

5

Prekážka z ľava

5

Prekážka pohyblivá

5

Odbočenie vpravo

5

Odbočenie vľavo

5

Vyhľadanie, označenie a prechádzanie dverami

5/5

Podávanie strateného predmetu

5

Chôdza po kraji vozovky bez chodníka

10

Označenie voľného miesta v miestnosti

5

Zrýchlenie a spomalenie chôdze

5

Označenie prekážok nízkych

5

Označenie prekážok vysokých

5

Označenie prekážok povrchových

5

Vyvedenie z nepriehľadnej situácie

5

Ľahostajnosť k čuchovým vnemom

5

Ľahostajnosť k zrakovým vnemom

5

Ľahostajnosť k sluchovým vnemom

5

Odloženie psa

5

Pravidelný chod a udržiavanie smeru

5

Osvojenie si naučenej trasy

10

Samostatná práca psa

10

SPOLU

200