Skúška pre miestne úrady

Skúškou “Základná poslušnosť psa” pre miestne úrady sa potvrdzuje, že pes je ovládateľný a jeho správanie v meste nespôsobuje problémy iným osobám alebo psom. Preskúšanie a potvrdenie sa vydáva na vlastnú žiadosť majiteľa psa. 

 

Náplň skúšky

 

Cvik

Max. počet bodov

Privolanie ľubovoľné: ku mne, k nohe, za pochodu k nohe

10

Chôdza pri nohe: chôdza na vôdzke, s obratmi

10

Polohy pri nohe: sadni, ľahni, vstaň

10

Odloženie psa: medzi skupinou psovodov so psami

10

Prechod skupinou osôb: 4 psovodi so psami

10

Prerušenie nežiaducej činnosti: ponúknutie potravy zo zeme

10

Prerušenie nežiaducej činnosti: ponúknutie potravy z ruky

10

Reakcia psa na okoloidúcu osobu: pes je vyviazaný, psovod v úkryte

10

Dlhodobé odloženie: 5 minút, psovod v úkryte 25m od psa

20

 

Výsledné hodnotenie

 

Hodnotenie

Počet bodov

Výborný

100 – 91

Veľmi dobrý

90 – 81

Dobrý

80 – 71

Uspokojivý

70 – 61

Nevyhovel

60 – 0