Všeobecné informácie

Výcvik je organizovaný po skupinách (max. 15 psovodov) pod vedením inštruktorov. Prihlásiť sa možno kedykoľvek pred alebo po skončení kurzu u inštruktorov.

 

Dĺžky kurzov sú:

Štvrťročné

Polročné 

Ročné

 

Základný kurz poslušnosti: (2×2 hodiny do týždňa)

Štvrtok: 18:00 – 20:00

Sobota: 10:00 – 12:00 ( v lete od 09:00 – 11:00 ) prechod času je interný!!!

alebo

Piatok:   18:00 – 20:00 

Nedeľa: 18:00 – 20:00 

 

Pre pokročilých kurzistov a členov klubu!  

Streda:  18:00 – 20:00  Podľa dohody !

Nedeľa: 09:00 – 14:00  Práca v teréne a podľa dohody !